با یکپارچه سازی واقعی سیستمهای ایمنی و امنیتی در عمل آشنا شوید. برای با نخست یکپارچگی را در عمل ببینید. ترکیب سیستم های آلارم، سنسور ها و دتکتورهای آدرس پذیر، دوربین های مدار بسته، سیستمهای اعلان عمومی، گیت ها و بریرها و … رادر غرفه c36 گروه دژان بازدید فرمائید.

این غرفه با نام غرفه ی Dorlet و با هدف توسعه شبکه توزیع سیف (SafeDnet.ir) بر پا شده است.

زمان : 13 لغایت 16 مهرماه 1394
مکان : مصلی تهران