حضور مدیر کمپانی MIDITEC آلمان در دفتر گروه مهندسی دژان

صبح روز دوشنبه سوم اسفند ماه 1394،گروه مهندسی دژان میزبان مهمان ویژه ای از کمپانی MIDITEC آلمان بود، جناب آقای چاوکات تکلا مدیر و مالک کمپانی MIDITEC “ارائه دهنده سیستم ها اکسس کنترل و راهکارهای مدیریت هتل Hotel Solution” در کنار سفر خود به ایران در شرکت دژان حضور یافتند. دوطرف به انجام مذاکراتی برای همکاری های آینده و حضور فعال این کمپانی در بازارهای ایران با تمرکز بر راهکارهای مدیریت هتل “Hotel Solutio” پرداختند ، مدیران گروه مهندسی دژان مذاکرات صورت گرفته را بسیار مفید دانستند و اذعان داشتند با توسعه صنعت گردشگری و Tourism در ایران و حضور این کمپانی، آینده روشنی برای ارائه راهکارهای مدیریت هتل Hotel Solution در ایران قابل پیش بینی است .

در زمینه سیستم های کنترل تردد ، دژان راهکارهای کمپانی Dorlet را در بازار ایران در حال عرضه دارد و هدف از حضور کمپانی MIDITECH صرفاً بهره گیری از راهکار هتلی این شرکت می باشد.

4

دعوت به حضور علاقه مندان حوزه امنیت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی اینترسک(Intersec)

حضور گروه مهندسی دژان به همراه کمپانی Dorlet، ارائه دهنده سیستم های کنترل تردد، در نمایشگاه بین المللی اینترسک دوبی از علاقه مندان و متخصصان به حوزه امنیت ، ایمنیو حفاظت حاضر در نمایشگاه دعوت می شود از غرفه Dorlet واقع در Hall 1, Stand F12 بازدید نمایند. زمان : 27 تا 29 دی ماه […]